Työväen Sivistysliiton Helsingin Opintojärjestö tarjoaa yhdistyksille ja organisaatioille tilauskoulutuksia, jotka räätälöidään asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisiksi.

Rakennamme kanssanne sopivan kokonaisuuden tarjonnastamme – joko valmiista sisällöistä tai kurssien sisältöosista. Kurssien teemat voivat käsitellä mm. yhdistys- ja järjestötaitoja, työelämän kysymyksiä, yhteistoimintaa ja viestintää tai monikulttuurisuutta. Näistä sisällöistä löydät esimerkkejä alhaalta. Voimme myös räätälöidä esim.taide-, kieli- tai  liikuntakursseistamme asiakkaan tarpeisiin sopivan yksilöllisen kurssin.

Kestoltaan eri pituiset kurssit toteutetaan asiakkaan järjestämissä tiloissa myös pk-seudun ulkopuolella. Etenemme osallistujien tahtia ja oppimistarpeita kunnioittaen. Kurssit ovat yhteistoiminnallisia ja osallistavia, joten oppiminen on paitsi tehokasta myös hauskaa!

Yhteydenotto Eeva Mäkinen, [email protected], p. 050 3676 425

https://www.tsl.fi/koulutus/tsln-koulutuspalvelut/tarjouslomake.html>

KOULUTUSAIHEET

Vuorovaikutustaidot

Opimme itsetuntemusta, kuuntelemista, neuvottelutaitoa ja rohkeaa sekä

arvostavaa kohtaamista ja vaikuttavaa esiintymistä.

 • itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen
 • monikulttuurisissa tilanteissa viisaasti toimiminen
 • rohkeiden ja vaikuttavien esiintymis- ja ilmaisutaitojen oppiminen
 • neuvotellen sopimukseen pääseminen

Yhdistystoiminnan kehittäminen 

Innostamme vaikuttamaan ja opimme käyttämään uusia välineitä, joilla

tehostetaan yhdistyksen toimintaa.

 •   yhteisten tavoitteiden suunnittelu innostavasti ja osallistavasti
 •   yhdistyksen toiminnan elävöittäminen verkkotyökalujen avulla
 •   jäsenhankinnan ja jäsenyyden kehittäminen

Hyvinvointi

Löydämme havaintoja ja välineitä, jotka auttavat pitämään huolta

itsestämme ja jaksamaan.

 •   jaksamiseen vaikuttavat tekijät työyhteisössä ja yhdistyksessä
 •   hyvinvointia edistävien toimintamallien tunnistaminen
 •   oman elämän valintojen ja ajatusten tarkastelu jaksamisen näkökulmasta
 •   perusasiat kuntoon: unesta ravintoon, liikuntaan ja ilon kokemiseen
 •   työhyvinvoinnin tekijät 

Työelämä

Saamme välineitä työyhteisön kehittämiseen ja itsensä johtamiseen 

 •   digitalisaation muutokset mahdollisuuksiksi
 •   yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työpaikalla
 •   paikallinen sopiminen
 •   työpaikkavaikuttaminen
 •   taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä työ

Viestintä

Kehitämme yhdistyksen viestintää, kampanjoimme tehokkaasti, innostamme

jäseniä aktiivisuuteen sekä houkuttelemme mukaan uusia jäseniä. 

 • kampanjoinnin, tarinankerronnan sekä valo- ja videokuvan hyödyntäminen
 • tiedonhaku ja -hallinta, mediakritiikki ja argumentointi haltuun 
 • vaikuttava, innostava, suunnitelmallinen viestintä