TILAUSKURSSIT

Työväen Sivistysliiton Helsingin Opintojärjestö tarjoaa yhdistyksille ja organisaatioille tilauskoulutuksia, jotka räätälöidään asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisiksi.

Rakennamme kanssanne sopivan kokonaisuuden tarjonnastamme – joko valmiista sisällöistä tai kurssien sisältöosista. Kurssien teemat voivat käsitellä mm. yhdistys- ja järjestötaitoja, työelämän kysymyksiä, yhteistoimintaa ja viestintää tai monikulttuurisuutta. Näistä sisällöistä löydät esimerkkejä alhaalta. Voimme myös räätälöidä esim. taide-, kieli- tai  liikuntakursseistamme asiakaan tarpeisiin sopivan yksilöllisen kurssin.

Kestoltaan eri pituiset kurssit toteutetaan asiakkaan järjestämissä tiloissa myös pk-seudun ulkopuolella. Etenemme osallistujien tahtia ja oppimistarpeita kunnioittaen. Kurssit ovat yhteistoiminnallisia ja osallistavia, joten oppiminen on paitsi tehokasta myös hauskaa!

Yhteydenotto Eeva Mäkinen, eeva.makinen@tsl-helsinki.fi, 050 3676 425

KOULUTUSAIHEET

Vuorovaikutustaidot
Opimme itsetuntemusta, kuuntelemista, neuvottelutaitoa ja rohkeaa sekä arvostavaa kohtaamista ja vaikuttavaa esiintymistä.

 • itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen
 • monikulttuurisissa tilanteissa viisaasti toimiminen
 • rohkeiden ja vaikuttavien esiintymis- ja ilmaisutaitojen oppiminen
 • neuvotellen sopimukseen pääseminen

Yhdistystoiminnan kehittäminen
Innostamme vaikuttamaan ja opimme käyttämään uusia välineitä, joilla tehostetaan yhdistyksen toimintaa.

 • yhteisten tavoitteiden suunnittelu innostavasti ja osallistavasti
 • yhdistyksen toiminnan elävöittäminen verkkotyökalujen avulla
 • jäsenhankinnan ja jäsenyyden kehittäminen

Hyvinvointi
Löydämme havaintoja ja välineitä, jotka auttavat pitämään huolta itsestämme ja jaksamaan.

 • jaksamiseen vaikuttavat tekijät työyhteisössä ja yhdistyksessä
 • hyvinvointia edistävien toimintamallien tunnistaminen
 • oman elämän valintojen ja ajatusten tarkastelu jaksamisen näkökulmasta
 • perusasiat kuntoon: unesta ravintoon, liikuntaan ja ilon kokemiseen
 • työhyvinvoinnin tekijät 

Työelämä
Saamme välineitä työyhteisön kehittämiseen ja itsensä johtamiseen 

 • digitalisaation muutokset mahdollisuuksiksi
 • yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työpaikalla
 • paikallinen sopiminen
 • työpaikkavaikuttaminen
 • taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä työ

Viestintä
Kehitämme yhdistyksen viestintää, kampanjoimme tehokkaasti, innostamme jäseniä aktiivisuuteen sekä houkuttelemme mukaan uusia jäseniä. 

 • kampanjoinnin, tarinankerronnan sekä valo- ja videokuvan hyödyntäminen
 • tiedonhaku ja -hallinta, mediakritiikki ja argumentointi haltuun 
 • vaikuttava, innostava, suunnitelmallinen viestintä

SELAA KURSSEJA

Täältä löytyvät kaikki ajankohtaiset kurssit.

MEIDÄT LÖYTÄÄ MYÖS TÄÄLTÄ