TILAUSKURSSEJA YHDISTYKSILLE

 

Työväen Sivistysliiton Helsingin Opintojärjestö tarjoaa yhdistyksille tilauskoulutuksia, jotka räätälöidään yhdistysten omien toiveiden ja tarpeiden mukaisiksi.

Rakennamme kanssanne sopivan kokonaisuuden tarjonnastamme – joko valmiista sisällöistä tai kurssien sisältöosista. Kurssien teemat voivat käsitellä mm. yhdistys- ja järjestötaitoja, työelämän kysymyksiä, yhteistoimintaa ja viestintää tai monikulttuurisuutta. Näistä sisällöistä löydät esimerkkejä alhaalta.

Kestoltaan eri pituiset kurssit toteutetaan yhdistysten järjestämissä tiloissa myös pk-seudun ulkopuolella. Etenemme osallistujien tahtia ja oppimistarpeita kunnioittaen. Kurssit ovat yhteistoiminnallisia ja osallistavia, joten oppiminen on paitsi tehokasta myös hauskaa!

Yhteydenottolomake löytyy tästä.

KOULUTUSAIHEET

Vuorovaikutustaidot
Opimme itsetuntemusta, kuuntelemista, neuvottelutaitoa ja rohkeaa sekä arvostavaa kohtaamista ja vaikuttavaa esiintymistä.

 • itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen
 • monikulttuurisissa tilanteissa viisaasti toimiminen
 • rohkeiden ja vaikuttavien esiintymis- ja ilmaisutaitojen oppiminen
 • neuvotellen sopimukseen pääseminen

Yhdistystoiminnan kehittäminen
Innostamme vaikuttamaan ja opimme käyttämään uusia välineitä, joilla tehostetaan yhdistyksen toimintaa.

 • yhteisten tavoitteiden suunnittelu innostavasti ja osallistavasti
 • yhdistyksen toiminnan elävöittäminen verkkotyökalujen avulla
 • jäsenhankinnan ja jäsenyyden kehittäminen

Hyvinvointi
Löydämme havaintoja ja välineitä, jotka auttavat pitämään huolta itsestämme ja jaksamaan.

 • jaksamiseen vaikuttavat tekijät työyhteisössä ja yhdistyksessä
 • hyvinvointia edistävien toimintamallien tunnistaminen
 • oman elämän valintojen ja ajatusten tarkastelu jaksamisen näkökulmasta
 • perusasiat kuntoon: unesta ravintoon, liikuntaan ja ilon kokemiseen
 • työhyvinvoinnin tekijät 

Työelämä
Saamme välineitä työyhteisön kehittämiseen ja itsensä johtamiseen 

 • digitalisaation muutokset mahdollisuuksiksi
 • yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työpaikalla
 • paikallinen sopiminen
 • työpaikkavaikuttaminen
 • taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä työ

Viestintä
Kehitämme yhdistyksen viestintää, kampanjoimme tehokkaasti, innostamme jäseniä aktiivisuuteen sekä houkuttelemme mukaan uusia jäseniä. 

 • kampanjoinnin, tarinankerronnan sekä valo- ja videokuvan hyödyntäminen
 • tiedonhaku ja -hallinta, mediakritiikki ja argumentointi haltuun 
 • vaikuttava, innostava, suunnitelmallinen viestintä

SELAA KURSSEJA

Täältä löytyvät kaikki ajankohtaiset kurssit.

MEIDÄT LÖYTÄÄ MYÖS TÄÄLTÄ