Kurssitiedote

Rekisteriseloste ja tietosuojaseloste
23.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

TSL:n Helsingin Opintojärjestö ry
Y-tunnus 0281267-8
Säästöpankinranta 6 C, 2 krs.00530 Helsinki
toimisto@tsl-helsinki.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eeva Mäkinen
p. 050 3676 425

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisterillä ylläpidetään TSL-Helsingin jäsenjärjestöjen yhteystietoja. Sillä myös hallinnoidaan tapahtumiin ilmoittautumista.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi (joko järjestön nimi tai henkilön nimi), osoite, postitoimipaikka, sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenjärjestöiltä pyydetään itse ajankohtaiset tiedot. Tapahtumiin ilmoittaudutaan järjestelmässä olevan lomakkeen avulla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jäsenrekisteristä lähtevät sähköpostiviestit ja tekstiviestit välitetään yhdysvaltalaisten palvelimien kautta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. manuaalinen aineisto
Aineistoa tulostetaan vain silloin, kun lähetetään jäsenille kirjepostia. Silloin tulostetaan vain tarrat, jotka tarvitaan osoitteiden kiinnittämiseen tarroilla kirjekuoriin.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja Flo Apps Oy). Järjestelmä täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Sitä monitoroidaan ympäri vuorokauden. Jäsentietojen tietoturvasta on huolehdittu muun muassa seuraavasti: 1. Verkkoliikenne on SSL-suojattu. 2. Salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina. 3. Kriittiset operaatiot tallennetaan järjestelmälogeihin.